Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Sözlemesi EMTAR ÇÇEKÇLK TARIM ÜRÜNLERGIDA TEKSTL KONFEKSYON TURZM NAAT MALZEMELERİ İTHALAT HRACAT SANAYVE TCARET LTD.T’nin (SATICI) sahibi olduu . greenadafresh.com ve/veya sair internet sitelerine ilikin gizlilik politikasını içerir. Satıcının sahibi olduu greenadafresh.com ve/ veya sair internet sitesini ziyaret ederek aaıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları kabul etmisayılmaktasınız.


6698 sayılı Kiisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kiisel veri olarak tanımlanabilecek müterilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. veriler, siparilerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi gelitirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme ilemlerinizi gerçekletirmek, önceden onay vermeniz halinde siparileriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kiilerin teknik, lojistik ve benzeri dier ilevlerini SATICI adına yerine getirmelerini salamak ve mesafeli satısözlemesi ve sair sözlemelerin ifası amacıyla SATICI, SATICI itirakleri ve üçüncü kii ve/veya kurulular tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile ilenebilir.


SATICI, hizmetlerini sunmak ve içeriin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu salamak için çerez kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet sitelerine bireyselletirilmi(kiiselletirilmi) eriim ve belirginletirme çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının ifresi ile bir oturum ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dıı bırakmak internet sitesindeki hizmetlerin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitesini kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.


SATICI’nın müterilerinin greenadafresh.com internet sitesinin mobil versiyonu- aplikasyonunun (akıllı cihaz uygulamasının) kullandıı hallerde alıverilerine dair her türlü kiisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alıverikonusu ürün- tutar bilgileri dahil) uygun teknik yöntemler ile alınabilir, ticari amaçlar ile SATICI, SATICI itirakleri ve üçüncü kii ve/veya kurulular tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/ manyetik arivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile ilenebilecektir.


Müterilerimiz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aaıda belirtilen iletiim kanallarından SATICI’ya ulaarak kiisel veri kullanımı-ilenmelerini ve/veya kendilerine gönderilen ticari elektronik iletiimleri durdurulmasını talep edebilirler. Müterilerimizin bu husustaki taleplerinin SATICI’ya ulamasını müteakip içerisinde kiisel veri ilemleri ve/ veya elektronik ticari ileti gönderimi durdurulur. Ancak yürürlükteki mevzuatın izin verdii/ ilenmesi/saklanması/tutulması zorunlu olan veriler ilenmeye veya ticari elektronik ileti gönderimine devam edilebilir. Müterilerimiz dilerse kiisel verilerinin ilenmesi ile ilgili ilemler hakkında SATICI yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.


SATICI tarafından müterilerine yürürlükteki mevzuata uygun olarak, her türlü ürün ve hizmetlere ilikin tanıtım, reklam, iletiim, promosyon, satıve pazarlama amacıyla çeitli sosyal, ticari ve sair elektronik iletiler SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks ve dier elektronik iletiim araçları aracılııyla gönderilebilir.


Müterilerimizin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya kendilerine gönderilen ticari elektronik iletiler çerçevesinde bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan ilem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözlemesine tabidir. Tüketici sözlemesi kendi artlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alıverilerinizde, her ilem sırasında göreceiniz sipariön bilgilendirme formu-mesafeli satısözlemesi artları geçerli olacaktır.

SATICI’ya ait internet sitesi ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; üçüncü kiilere ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.


Üyelik iptal ileminizi iletisim@greenadafresh.com adresine e-mail göndererek veya site üzerinden Üyelik ptali seçenei ile ilem yaparak gerçekletirebilirsiniz.

SATICI ibu Gizlilik Sözlemesi’ndeki tüm maddeleri ve müterilerine sunacaı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebilecei her türlü deiiklii yapma hakkını saklı tutar; bu deiiklikler SATICI ve/veya greenadafresh.com internet sitesinden veya dier uygun yöntemler ile duyurulduu andan itibaren geçerli olacaktır. SATICI zaman zaman düzenleyecei kampanyalara ilikin tüm hakları saklıdır.


KİŞİSEL VERLERN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA


EMTAR ÇÇEKÇLK TARIM ÜRÜNLERGIDA TEKSTL KONFEKSYON TURZM NAAT MALZEMELERİ İTHALAT HRACAT SANAYVE TCARET LTD.Tİ (SATICI) aktarılan kiisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aaıda yer verilmitir. SATICI, 6698 sayılı Kiisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doan aydınlatma yükümlülüünü yerine getirmek amacıyla aaıdaki açıklamaları müterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kiilerin dikkatine sunar. SATICI ibu Kiisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek deiiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.


1) SATICI’nın kiisel verileri toplamasının yasal dayanaı nedir?

Müterilerimizin kiisel verilerinin kullanılması konusunda çeitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En bata KVKK ile kiisel verilerin korunması esasları belirlenmitir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kiisel verilerin korunmasına ilikin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kiisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmütür.


Dier yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözlemeler Yönetmelii’nden doan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.


2) SATICI kiisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor? greenadafresh.com web sitesinden veya mobil uygulamalardan ilem yapan müterilerimizin verdikleri veriler, müterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca SATICI tarafından ilenmektedir.
SATICI’ya ait olan greenadafresh.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, ço
unlukla harf ve sayılardan oluan bir dosyadır. greenadafresh.com, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüü çerçevesinde, ibu Kiisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dıında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, ileyecek, üçüncü kiilerle paylaacak ve güvenli olarak saklayacaktır. greenadafresh.com çerezleri; günlük dosyaları, bogif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladıı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluturmak amacıyla depolar. greenadafresh.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriini size göre iyiletirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmiinizi izleyebilmektedir. greenadafresh.com çevrimiçi ve çevrimdıı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eletirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi baka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir


greenadafresh.com mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimlii çerezi, tarayıcınızı kapattıınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. nternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm ilevlerine eriemeyebilirsiniz veya eriiminiz sınırlı olabilir.


3) nternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?
greenadafresh.com çerezleri; yaptı
ınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kiiselletirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/ mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını salayan, böylece her ziyaretinizde

birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. greenadafresh.com web sitesine nereden balandıınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içerii görüntülediiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandıınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandıınızı belirlemek için kullanır.

greenadafresh.com web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu ekilde, web sitesini, mobil uygulamasını kullandıınızda size daha uygun içerikleri, kiiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediinizi belirttiiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.


4) nternet Sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?
greenadafresh.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdi
i internet sitelerini ziyaret ettiinizde ilginizi çekebileceini düündüü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdii web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptıınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerletirilebilir. nternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” ya da “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm ilevlerine eriemeyebilirsiniz veya eriiminiz sınırlı olabilir.


5) SATICI kiisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
SATICI mevzuatın izin verdi
i durumlarda ve ölçüde kiisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kiilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve ileyebilecektir.


Ki
isel verileriniz u amaçlarla kullanılmaktadır: 

web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden ilem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletiim için adres ve dier gerekli bilgileri kaydetmek,

 • mesafeli satısözlemesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili

  maddeleri tahtında akdettiimiz sözlemelerin koulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müterilerimiz ile iletiime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

 • elektronik (internet/mobil vs.) veya kaıt ortamında ileme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • mesafeli satısözlemesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiimiz sözlemeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 • kamu güvenliine ilikin hususlarda talep halinde ve mevzuat gerei kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 • “müterilerimizin bize bildirdii ilgi alanlarını dikkate alarak” müterilerimizin ilgilenebilecei ürünlerimiz hakkında müterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

 • web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alıveriyapan müterilerimizi tanıyabilmek ve müteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müteri memnuniyetinin salanabilmesi için anlamalı kurulular aracılııyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

 • anlamalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müterilerimizi bilgilendirebilmek,

 • hizmetlerimiz ile ilgili müteri ikayet ve önerilerini deerlendirebilmek,

 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doan

  haklarımızı kullanabilmek,

 •  

 • 6) SATICI kiisel verilerinizi nasıl koruyor?

 • SATICI ile paylaılan kiisel veriler, SATICI’nın gözetimi ve kontrolü altındadır. SATICI yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereince bilginin gizliliinin ve bütünlüünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluu üstlenmitir. Bu konudaki yükümlülüümüzün bilincinde olarak veri gizliliini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri ileme politikalarımızı her zaman güncellediimizi bilginize sunarız.

 •  

 • 7) SATICI kiisel verilerinizi paylaıyor mu?

 • Müterilerimize ait kiisel verilerin üçüncü kiiler ile paylaımı, müterilerin izni çerçevesinde gerçeklemekte ve kural olarak müterimizin onayı olmaksızın kiisel verileri üçüncü kiilere aktarılmamaktadır.
  Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve di
  er kamu kurumları ile kiisel veriler paylaılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiimiz hizmetleri salayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlamalı üçüncü kiilere kiisel veri aktarımı yapılmaktadır.
  Üçüncü ki
  ilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kiisel verileri alan üçüncü kiinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kiinin sorumluluundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden SATICI sorumlu deildir.
  Ki
  isel verileriniz SATICI hissedarlarıyla, dorudan/dolaylı yurtiçi/yurtdıı itiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için ibirlii yaptıımız program ortaı kurum, kurulularla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldıımız yurtiçi/yurtdıı kii ve kurumlarla, müterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlamalı olduumuz yurtiçi/yurtdıındaki kurulularla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlamalı olduumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müteri memnuniyetini salayabilmek için çeitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdıındaki çeitli ajans, reklam

irketleri ve anket irketleriyle ve yurtiçi/yurtdıı dier üçüncü kiilere ilgili iortaklarımızla paylaılabilmektedir.


8) Kiisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kiisel verilerinizin;

ilenip ilenmediini örenme,
i
lenmise bilgi talep etme,
i
lenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadıını örenme,
yurt içinde / yurt dı
ında aktarıldıı 3. kiileri bilme,
eksik / yanlı
ilenmise düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen
artlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
aktarıldı
ı 3. kiilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan ilemlerin bildirilmesini isteme,
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
KVKK’ya aykırı olarak i
lenmesi sebebiyle zarara uramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduunuzu hatırlatmak isteriz.


9) Kiisel verilerle ilgili mevzuat deiikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?
KVKK uyarınca sahip oldu
unuz haklar SATICI’nın yükümlülükleridir. Kiisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdii ölçüde ilediimizi, yasal deiikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceinizi size bildirmek isteriz.


10) Verinin güncel ve doru tutulduundan nasıl emin olabilirim?
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca SATICI ki
isel verilerinizi doru ve güncel olarak tutma yükümlülüü bulunmaktadır. Bu kapsamda SATICI yürürlükteki mevzuattan doan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müterilerimizin SATICI ile doru ve güncel verilerini paylaması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette deiiklie uraması halinde aaıda belirtilen iletiim kanallarından bizimle iletiime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.


11) SATICI’ya kiisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?
Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ili
kin taleplerinizi, sitedeki form ile bize bildirebilirsiniz. Kiisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilikin taleplerinizi, SATICI’ya iletmeniz durumunda SATICI talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kiisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, SATICI tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.


Bize kiisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüleriniz için iletisim@greenadafresh.com e-posta adresinden dilediiniz zaman ulaabilirsiniz.

• • • • • •

• • •

BLGLER:

SATICI :

Unvanı :

EMTAR ÇÇEKÇLK
TARIM ÜRÜNLERGIDA TEKSTL KONFEKSYON TURZM NAAT MALZEMELERİ İTHALAT HRACAT SANAYVE TCARET LTD.T

Adres :

Çandır Mah. Atatürk Cad. Çandır Sebze Hali No: 400/38 Serik / ANTALYA

Telefon :

0 (242) 727 21 21

Fax :

212 386 20 10

E-Posta :

Banka Hesabı :

Ziraat Bankası
Gebiz-Serik / Antalya
ubesi Hesap Numarası: 2591-71513807-5002
Iban Numarası:
TR 7000 0100 2591 7151 3807 5002

Mersis No :

0334 0503 7710 0014


 

 


 


Çerez Kullanımı