Mesafeli Satış Sözleşmesi
 

Bu Sözleme, ALICI (Tüketici)'nin, mobil cihaz uygulaması ile ilem yaptıı halleri de kapsamak üzere SATICI'ya ait greenadafresh.com elektronik ticaret internet sitesine ("NTERNET STES") siparivererek satın almak istedii aaıda belirtilen ürün/ hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI'ya satıı-teslimi ve dier hususlara ilikin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleme'yi NTERNET STES'nde onayladıktan sonra, sipariverdii Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtii ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

İşbu Mesafeli SatıSözlemesi (“Sözleme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözlemeler Yönetmelii'ne uygun olarak düzenlenmitir. İşbu Sözleme'nin tarafları ibu Sözleme ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözlemeler Yönetmelii'den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI :

Unvanı :

Greenada Tarım Gıda Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi

Adres :

Çandır Mah. Atatürk Cad. Çandır Sebze Hali No: 400/38 Serik / ANTALYA

Telefon :

0850 811 8007

Fax :

 

E-Posta :

Banka Hesabı :

Garanti Bankası
Serik / Antalya
ubesi Hesap Bilgileri
Iban Numarası:
TR TR62 0006 2000 7310 0006 2960 03

Mersis No :

0411045971400017

ALICI (TÜKETC) :

Adı,Soyadı/ Ünvanı :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

 

MADDE 2 - SÖZLEME KONUSU ÜRÜN, FYAT, ÖDEME VE TESLMAT


Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı ve SatıBedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI'nın bildirdii teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aaıda belirtildii gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduu yerde ubesi olmadıı takdirde ALICI'nın SATICI tarafından bildirilecek bir dier yakın ubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili dier konular Sözleme'nin aaıdaki 7. maddesinde belirtilmitir.

ÜRÜN

BRM FYAT (TL)

ADET

TOPLAM (TL)

Marka, Ürün, Renk, Boyut, Cins vb.

____ TL

_

___ TL

Kullanılan Hediye Çeki / Paracık / Kupon / Tutarı

___ TL

Sipariilem ve gönderim-kargo ücretleri

___ TL

SPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil)

_____ TL

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri


Ödeme ekli-Aracı : (Kredi Kartı / Kapıda Kredi Kartlı veya Nakit Tahsilat)

Kart Tipi -

  • -  

  • -  

  • -  

Kart Numarası
Ödeme Kredi Kartı
Kredi Kartına Taksit
/Tek Çekim
Toplam Tutar -

Teslimat Bilgileri :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

Fatura Bilgileri :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

 

MADDE 3 - ALICI'NIN ÖNCEDEN BLGLENDRLDİĞİ HUSUSLAR

 

ALICI, aaıdaki hususlarda, bu Sözleme'nin ALICI tarafından NTERNET STES'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparii, gerek ödeme yükümlülüü altına girmesinden önce NTERNET STES'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiini teyiden kabul eder.

 


- Ürün(ler)'in NTERNET STES'nden alınması sırasındaki satıilemi aamaları ile yanlıgirilen bilgilerin düzeltilmesine ilikin amaca uygun araçlar- yöntemler,

  • -  SATICI'nın unvanı ve iletiim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

  • -  SATICI'nın mensubu olduu Meslek Odası (TO-stanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüü davranıkuralları bilgisinin edinebilecei elektronik iletiim bilgileri (Telefon: 4440486, www.ito.org.tr)

 

- SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı- ileme ve ALICI'ya elektronik iletiim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdii izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

  • -  Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

  • -  Sözleme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzereALICI'nın SATICI'ya ödeyecei toplam bedel),

 

- Ürüler'in ALICI'ya teslimine ilikin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,


- Ürünler ile ilgili dier ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleme'nin ifasına ilikin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

  • -  ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadıı Ürünler ve dier mal-hizmetler,

  • -  ALICI'nın cayma hakkının olduu durumlarda bu hakkını kullanma artları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedecei,

 

- Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olaan ileyiine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduu veya bir deiiklie uradıı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebilecei ve her durumda SATICI'ya karı sorumlu olacaı, SATICI'nın kabul ettii hallerde söz konusu bozuklua veya deiime göre uygun bulduu bir tutarı ALICI'ya yapacaı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebilecei,

 

- Cayma hakkının bulunduu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne ekilde iade edebilecei ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmı/kullanılmıödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),


- ALICI'nın tüzel kii olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldıı Ürünler için (örnein toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı bata olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacaı,


- Mahiyetine göre bu Sözleme'de de yer alan dier tüm satış şartları ile ibu Sözleme ALICI tarafından NTERNET STES'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan eriilebilecei, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabilecei.


- Uyumazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya ikayetlerini iletebilecei iletiim bilgileri ile yasal bavurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak lçe/l Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabilecei.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, GREENADA TARIM GIDA TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesi için kargo firmasına teslim eder. 


4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 


4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 


4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 


4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 


4.7- Greenada, sipariş ettiğiniz ürünleri teslimat adresinize teslimat süresi içinde teslim etmeye çalışacaktır ancak; kontrolümüzün dışında kargo firmasından kaynaklı teslimat gecikmeleri, gecikmelere neden olabilecek hava durumu, trafik, belirsizlik gibi faktörler olabileceğinden, ALICI kargo firmasını arayarak siparişini takip etmek sorumluluğundadır. Teslimat zaman çizelgelerinin tam olarak ve her zaman yerine getirileceğini garanti edemez. Her hangi bir sebeple teslimat süresi çerçevesinin dışında yapılan teslimatlar için Greenada'nın yükümlülüğü olmayacağını kabul etmektesiniz. Belirtilen teslimat konumunuza erişilemiyorsa veya teslimat yapılamayacak hale gelmişse, en iyi alternatif yer ve/veya tarihi belirlemek için sizinle iletişime geçeceğiz.

 

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

4.9-ALICI sözleşme konusu ürünler için belirtilen teslimat hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. SATICI teslimat hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar. SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minimum satış tutarları dahilinde teslimat yapma veya yapmama hakkını saklı tutar.

 

4.10- ALICI, siparişi ile teslim edilen ürünler arasında tartılı ürünlerden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına ayrıca yansıtılacağını ve bu tutarı SATICI' ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

4.11-ALICI'nın sözleşme konusu ürünlerin teslimatı sırasında kapıda veya online olarak ürünlerin iptal ya da iadesini talep etmesi durumunda SATICI, ALICI'nın iptal veya iade sonrası oluşturduğu toplam sipariş tutarı üzerinden MADDE 3'te belirtilen hizmet bedelini talep etme hakkını saklı tutar.

 

4.12-ALICI'nın sipariş ettiği ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz ve SATICI tedarik edemediği ürün için yapılan ödemeleri iade eder. ALICI, mevcut siparişini ileri bir tarihe ertelediğinde siparişinde yer alan ürünleri mağazada o gün itibariyle satılan fiyat ve stok üzerinden teslim alacağını ve siparişi hazırlanmış ise %25 depolama bedeli ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

4.13-ALICI kendisine teslim edilen ürün/ürünleri kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise ürünlerin eksiksiz teslim alındığına dair sipariş faturasını imzalamak ile yükümlüdür. ALICI tarafından sipariş faturası imzalanarak teslim alınan siparişler, bahse konu siparişlerin SATICI tarafından eksiksiz teslim edildiği anlamına gelir. Bu durumda SİPARİŞ ALICI'nın itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 

4.14-Sipariş teslimatları yalnızca ALICI'nın siparişini verirken belirttiği teslimat adresine kapıya ürün teslimi şeklinde yapılacaktır. SATICI, sipariş esnasında ALICI tarafından belirlenen adrese teslim ile yükümlü olup; sipariş tamamlandıktan sonra ALICI tarafından teslimat adresinin değiştirilmesi talep edilirse, bildirilen yeni adrese teslimat yapma SATICI'nın takdirindedir. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park, şantiye, durak, site kapısı ve görevlisi gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkan veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esastır. ALICI bu hükümleri kabul ve beyan eder.

 

4.15- ALICI'nın, aynı veya farklı isimler ile aynı teslimat adresine PARA PUAN, HEDİYE ÇEKİ veya diğer avantajları uygulaması durumunda , SATICI, bu faydaları silmeyi ve oluşan siparişleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI 


ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği"nin 2. Maddesinin (ğ) nolu bendi gereği "Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine" ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME 


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

 

ALICI, ibu Sözleme'de ve ayrılmaz parçasını oluturan sipari-sözleme ön bilgilendirmelerinde (NTERNET STES'nde) yazılı tüm koulları ve açıklamaları okuduunu, satıa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satıfiyatı, ödeme ekli, teslimat koulları, SATICI ve satıa konu Ürün ile ilgili dier tüm ön bilgiler- bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kiisel bilgiler-elektronik iletiim ve ödül puanları koulları dahil bu Sözleme'nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduunu, tamamını NTERNET STES'nde elektronik ortamda gördüünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariile ibu Sözleme hükümlerini kabul ettiini kabul ve beyan eder.


Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdii yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada sipariin alındıı teyidi sipariözeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

İşbu 7 maddeden oluan Sözleme, Taraflarca okunarak, _________ tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmive yürürlüe girmitir.

 

SATICI ALICI 

 

 


 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz.
Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.